28 augustus 2019

Getuigenis van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft haar eerste begeleidingscyclus door BRUXEO in het kader van het project So-Divercity net achter de rug. Liliane Uwamahoro beantwoordt enkele vragen:

Wat is uw functie en uw type instelling?

Ik werk bij het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek als verantwoordelijke voor HR-projecten. Het is een overheidsdienst die hulp moet bieden aan personen in een moeilijke situatie zodat ze een menswaardig leven kunnen leiden.

Waarom besloot u deel te nemen aan de begeleiding bij diversiteitsbeheer van Bruxeo?

Diversiteitsbeheer is een nieuw en actueel thema. De begeleiding van Bruxeo was een gelegenheid voor de Administratie om na te denken over diversiteit via de lancering van een werkgroep. Deze laatste heeft zich kunnen informeren over de verschillende aspecten van diversiteit en is bewust gemaakt van de uitdagingen van diversiteitsbeheer dankzij de kennis van onze coach en de deelname aan verschillende workshops georganiseerd door Bruxeo.

Diversiteitsbeheer maakt ook deel uit van de cultuur van de Administratie namelijk door een van de waarden van het OCMW, het respect voor anderen.

Diversiteitsbeheer is immers een instrument om de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie te bevorderen waar men rekening mee zal moeten houden in het HR-beleid zodra het wettelijk kader voor de OCMW's verduidelijkt is.

Welk(e) voorde(e)l(en) hebt u er tot dusver al uit gehaald?

De werkgroep heeft een definitie van diversiteit kunnen ontwikkelen voor de Administratie en heeft de uitdagingen van diversiteitsbeheer die eigen zijn aan onze administratie in kaart gebracht.

Naast de naleving van het wettelijk kader en de morele verplichting voortvloeiend uit het feit dat het OCMW een overheidsdienst is, zorgt het diversiteitsbeheer er ook voor dat iedereen zich kan ontwikkelen in een werkomgeving waarin men zich goed voelt. In die zin is het een interessant instrument om welzijn op de werkvloer te bevorderen.

Wat zijn volgens u de uitdagingen voor de Brusselse werkgevers met betrekking tot diversiteit?

Diversiteitsbeheer integreren in de algemene strategie van de Administraties et het vertalen ervan in het dagelijks beheer, maar dat vereist een duidelijk wettelijk kader, financiële middelen en "technische" aanpassingen.