Nuttige tools and links

Als onderdeel van het So-Divercity-project zal Bruxeo praktische en gevarieerde tools creëren voor communicatie, HR, juridische omkadering, sensibilisering. Bovendien zal een opleidingsmodule rond dit thema worden uitgewerkt voor kaderleden en leidinggevenden, op basis van de in de praktijk geïdentificeerde behoeften en verwachtingen.

U hebt echter al een groot aantal tools tot uw beschikking waarvan wij u hieronder een selectie per categorie hebben gemaakt. Wij zullen ze aanvullen naarmate het project vordert.

 • Algemeen 
  • ediv (UNIA) : Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving 

 • Rekrutering
  • Competentia (APEF - in het Frans) : Werkfiches over neutrale rekrutering

 • Intercultureel beheer
  • opleiding of begeleiding met Integratie en Inburgering agentschap

 • Diversiteitsdiagnose
  • Verso – check list Diversiteit

 • Diversiteitsplan - Diversiteitslabel
  • Actiris: Diversiteitsdienst

 • Sensibilisering
  • Igvm : sensibiliseringsbrochures rond geslacht 

Bovendien beschikken de Brusselse diversiteitsorganisaties waarmee wij actief samenwerken over allerhande informatie en tools die u vrij kunt raadplegen. Wij vermelden hieronder hun sites: