28 januari 2021

Humor en diversiteit : kunnen we overal om lachen ? Gevolgd door een co-solving workshop

Inschrijvingen

Date: 
28 januari 2021
/
Humor en diversiteit : kunnen we overal om lachen ? Gevolgd door een co-solving workshop

BRUXEO biedt u een nieuwe So-divercity 2 in 1 workshopformule aan

Humor en diversiteit 

Onze introductie zal zich richten op humor, een onderwerp dat regelmatig op het gebied van diversiteit aan de orde komt. In de wereld van het werk wordt het vaak uitgenodigd in uitwisselingen over interpersoonlijke relaties, teamcohesie, stressmanagement.

Recenter is er een vraag gerezen over de relatie tussen humor en vrijheid van meningsuiting, in relatie tot de interacties tussen de meerderheid en de minderheidsgroepen die onze samenlevingen vormen.

Wat is humor ? Is het ooit mogelijk geweest om "alles uit te lachen" ?

Emilie Brébant, trainer in diversiteitsmanagement en interculturaliteit, komt dit thema verder uitdiepen. Het doel is om uw vragen over de plaats van humor in het diversiteitsmanagement op de werkplek te vergemakkelijken. 

Co-solving workshop 

Het tweede deel zal voor u een gelegenheid zijn om op een meer globale manier concrete antwoorden te vinden op de uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt op het vlak van diversiteitsmanagement en inclusie binnen uw social-profit onderneming.

Een werknemer.neemster gaat na een ongeval/ziekte weer aan het werk met een handicap, hoe kan hij/zij het beste worden gereïntegreerd ?

Ik heb een intergenerationeel conflict tussen meerdere medewerkers.werksters, hoe kan ik het wederzijds respect binnen mijn team bevorderen ?

Mijn medewerkers.werksters worden geconfronteerd met discriminerende eisen van onze begunstigden, hoe reageren we ?

Sommige werknemers.neemsters doen specifieke verzoeken (vakantie, pauzes, werkkleding, eten, enz.) in verband met hun religieuze overtuiging, wat moet ik accepteren ?

De collectieve intelligentie van de groep zal gemobiliseerd worden om actie te ondernemen. U kunt uw reflexie verbreden en gebruik maken van ervaringsdeling van andere deelnemers.neemsters uit alle sectoren.

De workshop zal praktisch, interactief en participatief zijn.

Praktische informatie

WANNEER ? De workshop gaat door op donderdag 28 januari 2021, van 9u tot 16u.

DOELGROEP ? Directeurs·rices, RH verantwoordelijken, ploegverantwoordelijken van de social-profit sector.

GRATIS DEELNAME = VERPLICHTE VOORAFGAANDE REGISTRATIE (tot 14/01/2021)

TAAL ? Frans, maar nederlandstalige slides worden voorzien.

WAAR ? On-line of face-to-face : te bevestigen volgens de geldende gezondheidsmaatregelen.

Bruxeo wil dit evenement toegankelijk maken voor iedereen. Indien u een specifieke regeling nodig hebt, laat het ons dan weten bij uw inschrijving. We zullen voor zover mogelijk aan uw verzoeken tegemoetkomen.

 

Diversity, a perspective for creativity and social opportunity!

 

   Region