5 februari 2024

Oproep tot kandidaatstelling DiversityWorks

DiversityWorks

Diversiteit en werkgelegenheid in de Brusselse social-profitsector

In Brussel is de diversiteit op de arbeidsmarkt nog steeds te laag, ook in de social profit sector. Ondanks de aandacht die de laatste jaren aan deze essentiële thema's werd besteed, wordt het wettelijke kader inzake discriminatie niet altijd gerespecteerd. Individuele kenmerken zoals geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, enz. zijn soms nog steeds nadelig voor carrièrepaden. Bovendien weten non-profitorganisaties die een inclusieve werkomgeving voor hun teams willen opbouwen niet altijd waar ze moeten beginnen.

Ondersteuning op maat

Tegen deze achtergrond biedt het DiversityWorks-project een op maat gemaakt ondersteuningspakket aan 5 Brusselse organisaties. De ondersteunde organisaties krijgen de tools aangereikt die ze nodig hebben om een diversiteits- en inclusiebeleid op maat van hun werkomgeving te implementeren, met een focus op handicaps.

Ons programma begint met een driedaagse training over de basisprincipes van diversiteit en inclusie :

  • wettelijk kader en beschermde criteria
  • sleutelconcepten
  • inleiding tot onbewuste vooroordelen
  • basisprincipes van objectieve en inclusieve rekrutering.

De Be Diverse, Act Inclusive-training wordt gehouden op dinsdag 26 maart, 2 en 9 april.

Vertegenwoordigers van de geselecteerde organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan twee themagroepbijeenkomsten:

  • Donderdag 18 april : "Handicap op de werkvloer: de basis": met Infosourds Brussel 
  • Donderdag 25 april : "Handicap in het HR-beleid van mijn bedrijf": met DIVERSICOM

Elke ondersteunde organisatie krijgt ook twee bezoeken ter plaatse van een Diversiteits- en Inclusieadviseur, waarbij het Diversiteam zorgt voor een gepersonaliseerde follow-up van de diagnose en het actieplan.

We hebben de capaciteit om 5 VZW's te ondersteunen, vertegenwoordigd door twee tot drie personen. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid, kunt u uw aanvraag indienen via het online formulier.

We nodigen je uit om je aanvraag uiterlijk vrijdag 15 maart 2024 om 18.00 uur in te dienen. De geselecteerde organisaties worden op 19 maart 2024 per e-mail op de hoogte gebracht.

Inschrijving