10 juni 2020

Oproep tot kandidaatstelling voor gratis begeleiding bij diversiteitsbeheer van instellingen gevestigd in het Brussels Gewest

Inschrijvingen

Date: 
10 juni 2020
/
Oproep tot kandidaatstelling voor gratis begeleiding bij diversiteitsbeheer van instellingen gevestigd in het Brussels Gewest

Wilt u als onderneming in de Brusselse social-profit sector een strategie aanwenden die de diversiteit en inclusie onder uw medewerkers bevordert ? Wilt u het principe van niet-discriminatie respecteren in het dagelijks beheer van uw instelling ? Heeft u vragen over neutrale rekrutering, de integratie van diversiteitsclausules in het arbeidsreglement ? Ondervindt u diversiteitsproblemen in uw team of met uw begunstigden ?

Het So-Divercity project van Bruxeo biedt u gratis en persoonlijke ondersteuning voor uw instelling. De algemene doelstelling is om uw reflectie over het thema "diversiteit en inclusie" in uw teams te initiëren en op te bouwen en om u te helpen bij het integreren van diversiteitsmanagement en inclusie in het management van uw instelling.

5 instellingen zullen in aanmerking komen voor steun van BRUXEO gedurende meerdere maanden. We plannen een eerste collectieve bijeenkomst op 20 juni 2020 met de 5 geselecteerde instellingen om de methodologie te presenteren, de basis te leggen voor het wettelijk kader met een juridisch adviseur en de diversiteitsdiagnose te initiëren. Vervolgens zullen we drie keer in uw instelling vergaderen om vergaderingen op een dynamische en interactieve manier te laten verlopen met een interne studiegroup, uw Diversiteam, om oplossingen te bieden voor concrete gevallen en om een ​​actieplan te ontwikkelen, in overeenstemming met de waarden van uw instelling.

Ons doel is om de ondersteuning aan te passen aan uw specifieke diversiteitsbehoeften. Indien nodig kunnen we beroep doen op een externe deskundige.

Gelieve u voor 31 mei 2020 in te schrijven. Wij zullen na einddatum met u contact op nemen om uw selectie te bevestigen. Schrijf toch in uw agenda de 2 collectieve vergaderingen: 10 juni en 8 juli 2020.

Indien de inperkingsmaatregelen op deze data nog van kracht zijn, zullen de bijeenkomsten via videoconferentie worden gehouden.

Belangrijk : deze ondersteuning is gratis, maar vereist een verbintenis van uw kant om actief deel te nemen aan de verschillende stappen die worden genoemd in de oproep tot kandidaatstelling.

Diversity, a perspective for creativity and social opportunity!

cera