30 juli 2020

De gevolgen van de Covid-19 op de rechten van de vrouw in de socialprofit sector

Bruxeo heeft binnen haar ledenfederaties getuigenissen van vrouwelijke medewerkers die actief zijn in de sector van de persoonlijke hulpverlening en de gezondheidszorg verzameld, over de gevolgen van de gezondheids- en economische crisis voor vrouwen.

Deze gendered en intersectionele benadering maakt deel uit van :

  • Enerzijds, het Bruxeo So-DiverCity project, gericht op de bestrijding van alle vormen van discriminatie, inclusief genderdiscriminatie, binnen social-profit ondernemingen. Deze video's laten zien dat genderstereotypen over de verdeling van taken en de sociale rollen van mannen en vrouwen in collectief denken nog steeds stevig verankerd zijn. Het is inderdaad moeilijk om deze vereenvoudigde overtuigingen te ontdoen, zoals bvb het vermogen om voor anderen te zorgen, in overweldigende mate, met vrouwen associëren.
  • Anderzijds, het bredere kader van haar rol van vertegenwoordiging van de Brusselse social-profit sector, en in het bijzonder de Brusselse Raad voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen, die over de kwestie blijft nadenken.

Deze getuigenissen kunt u via deze 3 videocapsules ontdekken :