5 februari 2019

Getuigenis van de VZW Solidaritel

BRUXEO begeleidt momenteel de vzw Solidaritel in het kader van het project So-Divercity, en Zakia Boudount, diversiteitsproject coördinator, stemde ermee in om enkele vragen te beantwoorden :

Wat is uw functie en uw type instelling?

Ik ben opleider bij vzw SOLIDARITEL. Onze activiteiten zijn schoonmaakdiensten aan huis, sociaal vervoer en de levering van paramedisch materiaal.

Waarom besloot u deel te nemen aan de begeleiding bij diversiteitsbeheer van Bruxeo?

Na een diversiteitsopleiding was het nodig om onze begunstigden en werknemers bewust te maken van het concept 'diversiteit'. Bruxeo bleek de ideale partner om een bewustmakingsproject te ontwikkelen.

 We pleiten ook al lang voor diversiteit in ons team,maar we wilden graag een externe kijk om bepaalde aspecten van diversiteit die we nog zouden kunnen verbeteren, te analyseren en sensibiliseren, en om geschikte actiegebieden te vinden voor elk individueel geval.

Welk(e) voorde(e)l(en) hebt u er tot dusver al uit gehaald?

We konden de tips van tijdens de opleiding toepassen in onze teams om het onderwerp voor te stellen. Ondertussen zijn er andere workshops geweest waardoor in eerste instantie het team een open houding krijgt tegenover diversiteit.

We moeten nog een bewustmaking van de begunstigden opstarten.

Wat zijn volgens u de uitdagingen voor de Brusselse werkgevers met betrekking tot diversiteit?

Brussel is een multiculturele hoofdstad, samen kunnen leven is belangrijk en dat brengt diversiteit met zich mee. Om ervoor te zorgen dat diversiteit makkelijker aanvaard wordt, is het van essentieel belang dat alle actoren (werknemers, partners, begunstigden, ...) zich bewust worden van dat feit.

Dat zal een betere aanvaarding van onze respectieve verschillen, een betere manier van samenleven, een open houding, meer solidariteit en minder onwetendheid mogelijk maken.

Temeer daar een diversiteitsbeleid bij de Brusselse werkgevers alleen maar voordelen kan hebben: bijvoorbeeld wat betreft het welzijn op het werk van de werknemers die te maken krijgen met diversiteit, maar ook een beter imago bij de begunstigden toe die zich gemakkelijker kunnen identificeren wanneer diversiteit beter vertegenwoordigd is in de onderneming.