2 januari 2023

Gids : Diversiteit en inclusie in sociale ondernemingen

Uit ervaring en studies blijkt dat steun van het management, vanwege zijn beslissingsbevoegdheid en zijn invloed, een belangrijke hefboom is voor duurzame verandering in de praktijken van een organisatie in de richting van een meer op integratie gerichte onderneming.

Om u hierbij te helpen, hebben wij een gids "Diversiteit en inclusie in sociale ondernemingen" gepubliceerd, die bedoeld is voor werkgevers van social profit ondernemingen. Deze gids is door de partners van het project Diversity Now opgesteld, na overleg en hoorzittingen met D&I-organisaties en werkgeversfederaties in Frankrijk, België en op Europees niveau. U vindt er verschillende actiemiddelen om diversiteit en inclusie binnen uw organisatie te bevorderen, waaronder een gedeelte gewijd aan sociale dialoog alsook concrete instrumenten en nuttige hulpmiddelen.

IN DEZE GIDS VINDT U:

  • Definities om te weten waarover het juist gaat
  • Regelgevende elementen om het wettelijke kader te begrijpen
  • Hefbomen om te begrijpen om welk niveau u best handelt
  • Praktische hulpmiddelen om uw onderneming inclusief te maken
  • Voorbeelden om inspiratie uit te putten voor uw aanpak

De gids is beschikbaar in 3 talen : Frans, Nederlands en Engels.