6 februari 2023

Het Diversiteitscharter : een voorbeeldcharter voor uw bedrijf

Een interessant instrument om de invoering van een diversiteitsbeleid te bevorderen en kracht bij te zetten, is het diversiteitscharter. Dit hulpmiddel kan worden gebruikt binnen een bedrijf, vereniging of sector en maakt het mogelijk diversiteit, inclusie en solidariteit centraal te plaatsen in de activiteiten.

De goedkeuring en ondertekening van een diversiteitscharter dat op Europees en nationaal/regionaal niveau wordt gesteund, duidt op de sterke wil en het vaste voornemen van de stakeholders om de bevordering van diversiteit en bestrijding van discriminatie in hun strategische beleidslijnen op te nemen. Er worden kaderbeginselen geformuleerd die, om doeltreffend te zijn, in concrete acties moeten worden omgezet.

Om u te helpen bij deze dynamiek binnen uw socialprofitonderneming, wordt een voorbeeldcharter beschikbaar voor uw bedrijf voorgesteld. Dit is niet bedoeld om volledig te zijn, maar dient als een voorbeeld dat door het bedrijf moet worden aangepast aan zijn eigen realiteit, behoeften en vastgestelde problemen.