Statistieken

Er zijn verschillende interessante bronnen van statistieken die vanuit een diversiteit oogpunt zijn in Brussel en België.

Socio-economische monitoring 2017: arbeidsmarkt en origine (UNIA)

Statistieken van view.brussels (Het Brussels Observatorium voor werkgelegenheid en opleidingen) met thematische of sectorale studies, diverse statistieken en ook een interactieve online tool (ViewStat).

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)    

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)

Federatie Wallonië-Brussel (FWB) - lijst van statistische bronnen rond genderthema