2 september 2021

De checklist “inclusief evenement”

Elk jaar ondersteunt BRUXEO in het kader van haar project So-Divercity individueel ondernemingen met een sociaal oogmerk bij de implementatie van een diversiteits- en inclusiebeleid. Tijdens de slotbijeenkomst in het kader van de in 2020 geboden begeleiding hebben de 4 gevolgde organisaties een checklist “inclusief evenement” opgesteld. Dit praktisch instrument belicht de verschillende aandachtspunten die de auteurs voorstellen bij het organiseren, opzetten en opvolgen van evenementen, die zowel intern als extern aan de organisatie zijn, om de toegankelijkheid voor een zo groot mogelijk aantal mensen te bevorderen.

Checklist

COMMUNICATIE

 • Is mijn website toegankelijk voor personen met een handicap?
 • Zijn mijn distributiekanalen voldoende gevarieerd om de verschillende doelgroepen te bereiken?
 • Wordt in de teksten op inclusie gerichte taal gebruikt?
 • Is mijn communicatiemateriaal gevarieerd (afbeeldingen, video’s, teksten enz.)? ?
 • Zijn mijn beelden de weergave van de ervaringen van een diverse bevolking, zonder dat ze daarom bestaande stereotypen reproduceren?
 • Zijn de verschillende documenten (uitnodiging, papieren of videomateriaal enz.) vertaald in verschillende talen?

TOEGANKELIJKHEID VAN PLAATSEN EN LOKALEN

 • Is de plaats volledig toegankelijk voor personen met bijzondere mobiliteitsbehoeften (bv. parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), lift, helling, automatische deuren, automatische deuropeners, breedte van de deuren)?
 • Is de instelling vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (bus, metro enz.) of met andere vervoermiddelen?
 • Is de verlichting goed?
 • Is de akoestiek goed (bv. nood aan een geluidsversterkingssysteem)?
 • Is de bewegwijzering voor iedereen begrijpelijk?
 • Kunnen mensen zich vlot bewegen in de ruimte?
 • Zijn er op de eerste rij plaatsen voorbehouden voor mensen die doof of slechthorend zijn?
 • Houden de ruimte en het programma rekening met de gezondheidsbehoeften van de deelnemers (bv. gezondheidspauzes, parfumvrije omgeving)?
 • Is er een aparte ruimte voor speciale behoeften (borstvoeding, rusten enz.)? ?
 • Zijn de toiletten genderneutraal?
 • Zijn er toilethokjes geschikt voor PBM?

PLANNING

 • Kunnen deelnemers bij hun inschrijving om redelijke aanpassingen vragen?
 • Heb ik voor een tolk gezorgd?
 • Kan je op de naamkaartjes een voornaamwoord vermelden (zij/haar, hij/hem, genderneutrale aanduiding enz.)??
 • Zijn de uren aangepast aan de doelgroepen?
 • Stel ik oplossingen voor om, voor zover mogelijk, obstakels te overwinnen die de deelname van doelgroepen kunnen verhinderen (kinderopvang enz.)? ?
 • Valt de datum van het evenement samen met een religieuze feestdag voor het doelpubliek?
 • Heb ik mijn doelpubliek betrokken bij de planning van het evenement?
 • Wordt er, zo er maaltijden worden aangeboden, rekening gehouden met diëten, allergieën en voedingsbeperkingen? Bied ik alternatieven aan op het vlak van voeding? Vermeld ik de ingrediënten?
 • Houd ik, wat betreft de drank, rekening met de specifieke kenmerken van mijn doelpubliek?

ANIMATIE

 • Is er een diversiteit in de selectie van de sprekers, de samenstelling van de panels en de deelnemers aan de rondetafelgesprekken? Hebben we representatieve leden van de bevolking uitgenodigd?
 • Is er een billijke verdeling van de interventies / spreektijd?
 • Is de animator voldoende opgeleid op het vlak van niet-discriminatie en respect om zo nodig te kunnen ingrijpen?
 • Is het passender om een beroep te doen op een externe facilitator voor het onderwerp dat u wilt behandelen?
 • Zijn de animatiemethoden voldoende gediversifieerd om aan ieders behoeften te voldoen (PowerPoint, video, uitwisselingen, praktische oefeningen, fototaal enz.)??
 • Is het opleidingsmateriaal geschikt voor iedereen (bv. ondertiteling van video’s)?

TIJDENS HET EVENEMENT

 • Vermijd ik gendergerelateerde uitdrukkingen (bv. dames en heren, mevrouw, mijnheer)?
 • Maak ik het voor iedereen op billijke wijze mogelijk om het woord te voeren? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van bepaalde hulpmiddelen (gekleurde kaarten)

EVALUATIE

 • Bevatten de evaluatieformulieren een rubriek over de toegankelijkheid van het evenement?
 • Bieden de evaluatieformulieren de kans om indrukken weer te geven (bv. via open vragen)?
Andere bronnen: De toolkit van The Brussels Binder “On the road to excellence: why diversity at your events matters”.
Op zoek naar een deskundige? The Brussels Binder is een gegevensbank van vrouwelijke deskundigen in tal van domeinen.